14925418_997455633734231_7789116664192889143_n

Posted on by

Lắp đặt khung kính tại tầng 1, ảnh chụp 3/11/2016

Speak Your Mind

*