14915415_997455550400906_8740191315354655225_n

Posted on by

Lắp đặt khung kính tại tầng 1, ảnh chụp 3/11/2016

Speak Your Mind

*