14910294_997455263734268_8873610053111174086_n

Posted on by

Lắp đặt khung kính tại tầng 1, ảnh chụp 3/11/2016

Speak Your Mind

*