14907629_997455487067579_4685762188771197849_n

Posted on by

Đang thi công hạng mục sảnh chính tại tầng 1, ảnh chụp 3/11/2016

Speak Your Mind

*