Thông tin về đường Lương Đình Của kéo dài ( mở rộng ngõ 102 Trường Chinh)

Posted on by

Theo Quyết định Số: 19/2008/QĐ-UBND thì tuyến đường Lương Đình Của kéo dài ( mở rộng ngõ 102 Trường Chinh) chạy qua mặt tiền dự án The Capital Garden sẽ được xúc tiến đồng bộ triển khai cùng với việc mở rộng đường Trường Chinh .

Hiện tại UBND Tp Hà Nội đã giao cho Quận Đống Đa và Sở Tài Chính thu xếp nguồn vốn để đảm bảo thi công trong năm 2015.

Thông báo thu xếp vốn này số 189/TB-VP, ngày 26/08/2014 ghi rõ giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính bố trí, đảm bảo nguồn vốn năm 2015 để triển khai thực hiện dự án.

Bản đồ hiện trạng quy hoạch đường Lương Đình Của kéo dài

11018616_10155271786875577_6264718243586498488_n

Bản đồ quy hoạch đường Lương Đình Của kéo dài rộng 17m

10985168_10155271786975577_8874714819419117685_n

Một số hình ảnh đoạn đường sẽ được giải tỏa:

10301516_10155254017045577_6569450794225377036_n

Đoạn Lương Đình của kéo dài đến mặt sau của dự án Capital Garden 102 Trường Chinh

11043530_10155254017530577_3838329867237208328_n

Dãy nhà cấp 4 sẽ được giải tỏa để thông đường

603771_10155254018105577_5528115255136303285_n

Đoạn ngõ xe máy sẽ được mở rộng Thành đường 17m

11060851_10155254018770577_4119056579103576726_n

Đoạn phía mặt ngõ 102TC, mặt hướng đông của dự án Capital Garden 102 Trường Chinh

11407182_10207213952132905_2879988665511168056_n

Hình ảnh hiện trạng mở rộng đường Trường Chinh

Nội dung Quyết định Số: 19/2008/QĐ-UBND ký ngày 31 tháng 03 năm 2008 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______

Số: 19/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Chỉ giới đường đỏ đường Vành đai II

(đoạn Đường Trường Chinh: từ phố Vương Thừa Vũ đến Ngã Tư Vọng), tỷ lệ 1/500.

_____

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số l08/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa, tỷ lệ 1:2000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông), đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 32/2000/QĐ-UB ngày 3/4/2000;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân. tỷ lệ 1/2000 (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông), đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết nút giao thông Ngã Tư Sở và tuyến Ngã Tư Sở – Thái Thịnh, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 12/3/2002;

Căn cứ Quy hoạch chi tiết khu vực nút giao thông Ngã Tư Vọng, tỷ lệ 1/500, đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 52/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 7 năm2001 ;

Căn cứ ý kiến của Bộ Quốc Phòng tại công văn số 762/BQP-TM ngày 12/2/2007 ;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 307/QHKT-KTHT, ngày 22/02/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ đoạn đường Vành đai II (đường Trường Chinh: từ phố Vương Thừa Vũ đến Ngã Tư Vọng), tỷ lệ 1/500 do Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận ngày 22 tháng 02 năm 2008, gồm 4 tờ (từ tờ số 1 đến tờ số 4), với các nội dung chính như sau:

1/ Vị trí, cấp hạng và quy mô mặt cắt ngang đường:

a/ Vị trí: Đường Vành Đai II (đoạn đường Trường Chinh : từ phố Vương Thừa Vũ đến ngã tư Vọng) có chiều dài khoảng 2200 m. Điểm đầu (điểm A) tại ngã giao nhau với phố Vương Thừa Vũ, điểm cuối (điểm H tại Ngã tư Vọng. Tuyến đi qua địa bàn các phường Khương Thượng, Phương Mai (Quận Đống Đa) và phường Khương Mai, Phương Liệt (Quận Thanh Xuân).

b/ Cấp hạng và quy mô mặt cắt ngang :

Cấp hạng đường: đường chính đô thị

- Quy mô đường bao gồm 2 lòng đường chính 6 làn xe rộng ( 11,25m x 2), 2 lòng đường cho xe thô sơ rộng (7m x 2). Vỉa hè hai bên rộng (6 – 8m). Cấu tạo mặt cắt ngang cụ thể sẽ được xác định theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình tuyến đường được chia làm ba đoạn như sau:

+ Đoạn từ phố Vương Thừa Vũ (điểm A) đến cống Chéo đường Trường Chinh (sông Lừ): rộng 53,5m.

+ Đoạn từ ngõ 102 đường Trường Chinh (điểm G) đến Ngã Tư Vọng (điểm H): rộng 57,5 m (Thực hiện theo Quy hoạch chi tiết khu vực nút giao thông Ngã Tư Vọng, tỷ lệ 1:500, đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 52/2001/QĐ-UB ngày 11tháng 7 năm 2001).

+Đoạn từ cống Chéo (sông Lừ) đến ngõ 102 đường Trường Chỉnh là đoạn chuyển tiếp giữa hai mặt cắt đường và được mở rộng cục bộ với chiều rộng ≥ 57,5m

          2/ Chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ đoạn đường Vành đai II (đường Trường Chinh: từ phố Vương Thừa Vũ đến Ngã Tư Vọng) được xác định theo các nguyên tắc sau:

+ Đoạn từ điểm A đến điểm B và đoạn từ điểm F đến điểm H: hướng mở chủ yếu về phía Bắc.

+ Đoạn từ điểm C đến đến điểm E; hướng mở chủ yếu về phía Nam.

+ Các đoạn chuyển tiếp từ điểm B đến điểm C và từ điểm E đến điểm F: Chỉ giới đường đỏ được vuốt nối, chuyển tiếp từ hướng mở rộng đường chủ yếu về phía bắc sang phía nam và ngược lại để đảm bảo khớp nối chung cho cả tuyến đường.

Chỉ giới dường đỏ của đường được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường điển hình, các thông số kỹ thuật và kích thước khống chế ghi trực tiếp trên bản vẽ.

3/ Các nút giao thông:

Các nút giao thông chính tại các điểm giao nhau của tuyến đường với các đường ngang: phố Vương Thừa Vũ, phố Tôn Thất Tùng , phố Lê Trọng Tấn và một số đường ngang theo quy hoạch có cấp thấp hơn. Các nút giao này đều tổ chức giao nhau cùng cốt.

Hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được lập cho tuyến đường Trường Chinh, phục vụ cho việc lập dự án đầu tư cải tạo mở rộng tuyến đường và quản lý xây dựng dọc hai bên tuyến đường. Các đường ngang thể hiện trên bản vẽ chỉ có tính chất minh hoạ. Vị trí cụ thể và Chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường này sẽ được xác định chính xác theo hồ sơ riêng và có thể được bổ sung điều chỉnh nhỏ cho phù hợp với quy hoạch chi tiết các khu vực hai bên tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt sau này. Đối với các đường ngang đã có dự án đầu tư xây dựng (đường Tôn Thất Tùng kéo dài, đường nối từ phố Lương Định Của ra đường Trường Chinh…) khi triển khai dự án cần kiềm tra khớp nối chỉ giới đường đỏ và các yếu tố kỹ thuật khác để tránh trồng chéo.

Điều 2. Ban quản lý các Dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội có trách nhiệm căn cứ hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt theo quyết định này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao hồ sơ và mốc giới cho UBND các quận Đống Đa, quận Thanh Xuân và UBND các phường sở tại; tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Chủ tịch UBND các quận Đống Đa, quận Thanh Xuân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường Khương Thượng, Phương Mai (Quận Đống Đa) và phường Khương Mai, Phương Liệt (Quận Thanh Xuân) chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và Qui hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây đựng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Ban quản lý Các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Chủ tịch UBND các phường Khương Thượng, Phương Mai (Quận Đống Đa) và phường Khương Mai, Phương Liệt (Quận Thanh Xuân), các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 Nơi gửi:

- Đ/c CT UBND TP (để b/c);

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Quốc phòng;

- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;

- Báo HNM, báo KT&ĐT, đài PT&THHN;

- V6, TH, XDb, XDn;

- Lưu: VT

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khôi

Speak Your Mind

*